NRK Meny
Normal

Askildsens kompromissforslag i sin helhet.

Her er Tore Askildsen (KrF) sitt kompromissforslag i sin helhet.

Her er Tore Askildsen sitt forslag i sin helhet.

1. Under forutsetning om at AKO Kunststiftelse's bidrag ( kr 30 mill.) bidrar til å finansierer arealet som er nevnt i avtalens punkt 2.2.4 om minstevisningsplikten, bevilger Vest-Agder fylkesting kr 25 millioner til medfinansiering av Kunstsiloen. Tilskuddet finansieres med midler fra disposisjonsfondet og innarbeides i rullerende budsjett for utbetalingsåret. Ved eventuelt salg av siloen forutsettes det at tilskuddet tilbakebetales i sin helhet.

2. Vest-Agder fylkesting forutsetter at SKMU utarbeider kvalitetssikret driftsbudsjett for de nærmeste fem årene.

Nåværende avtale om regional finansiering av årlige driftstilskudd til Stiftelsen Sørlandets Kunstmuseum datert desember 2015 sies med dette opp i henhold til avtalens pkt. 8.

Ved reforhandling av avtalen forutsettes det at Kristiansand kommune, som vertskommune, tar en forholdsvis større del av driftskostnadene enn Agder fylkeskommune.

3. SKMU bes om å intensivere arbeidet med å finne private sponsorer av prosjektets investeringsramme.

4. Vest-Agder fylkeskommune har ikke mulighet til å gi lånegaranti for SKMU sitt eventuelle lån.

5. Tilskuddet fra fylkeskommunen innarbeides i rullerende budsjett for utbetalingsåret. Ved eventuelt salg av siloen forutsettes det at tilskuddet tilbakebetales i sin helhet.

6.Vest-Agder fylkeskommune anbefaler vedtektsendring i henhold til forslaget fra Sørlandets Kunstmuseum (SKMU).

Cachefeed: v1.1 - Source - d94a500867830d83be792dc923686fde