Kvinner med utanlandsk bakgrunn blir diskriminert systematisk

Høgt utdanna kvinner med utanlandsk bakgrunn er utsett for systematisk diskriminering i arbeidslivet, ifølgje forsking frå Universitetet i Agder.
innenriks

Innvandrarar blir oppfordra til å lære seg språket og få ei utdanning. Men sjølv for dei med høg utdanning – og gjerne gode karakterar – fører bakgrunnen til at dei blir diskriminert, skriv NRK.

Forskar May-Linda Magnussen er spesialist i kjønn, likestilling og diskriminering og står bak forskinga. Ho har intervjua fleire kvinner med nettopp høg utdanning og utanlandsk bakgrunn.

– Eg blir rett og slett forbanna, når eg ser den systematiske diskrimineringa dei blir utsett for, seier ho. Anslagsvis 25 prosent av innvandrarar med høg utdanning, når ikkje opp i søknadsrundane.

– Vi må utvikle målretta verktøy, for å møte likestillings- og mangfaldsutfordringar, seier Merethe Anette Ryen, som er prosjektleiar for eit likestilt arbeidsliv i Vest-Agder fylkeskommune. I kampen mot diskriminering og trakassering, jobbar Agder-fylka for å få til ei sertifiseringsordning for arbeidsgivarar.

(©NPK)

Cachefeed: v1.1 - Source - 3ab4569041fa4ab503105e535525a3bf