Her er lista over vegprosjekt på over 500 millioner

Prosjekter på over 500 millioner kroner som åpnes i perioden 2018-2023:

Det planlegges en trefeltsveg med krabbefelt på strekninga Raudstøl- Stuguflåten på E136 i Romsdalen. Lengden på tiltaket er 4,8 kilometer.   Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Nyheter

Rv 110 Ørebekk – Simo (Østfold),

E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum (Buskerud/Oppland),

E18 Bommestad - Sky (Vestfold),

E18 Varoddbrua (Vest-Agder),

E39 Eiganestunnelen (Rogaland),

Rv 23 Dagslett - Linnes (Buskerud),

Rv 282 Holmenbrua (Buskerud),

E39 Svegatjørn - Rådal (Hordaland),

E39 Bjørset - Skei (Sogn og Fjordane),


Nye skritt mot ferjefri E39

En rekke av Statens vegvesens prosjekter de nærmeste årene handler om å oppfylle ambisjonen om en ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim.

 

E39 Betna - Vinjeøra - Stormyra (Møre og Romsdal),

E39 Lønset – Hjelset (Møre og Romsdal),

E134 Damåsen - Saggrenda (Buskerud),


E134 Gvammen - Århus (Telemark),

Rv 13 Ryfast (Rogaland),

Rv 36 Skyggestein - Skjelbredstrand (Telemark),

E16 Sandvika - Wøyen (Akershus),

E16 Bjørum - Skaret (Akershus og Buskerud),

E16 Bagn - Bjørgo (Oppland),

E6 Vindåsliene - Korporalsbrua (Trøndelag),

E6 Jaktøya - Klett - Sentervegen (Trøndelag),

Rv 706 Nydalsbrua med tilknytninger (Trøndelag),

Rv 4 Roa - Gran grense, inkl. Jaren – Amundrud - Lygnebakken (Oppland),

E136 Stuguflaten - Rødstøl, krabbefelt (Møre og Romsdal),

E6 Helgeland sør inkludert Kappskarmo - Brattåsen - Lien (Nordland),

E6 Helgeland nord (Nordland),

Rv 80 Hunstadmoen - Thallekrysset (Nordland),

E6 Hålogalandsbrua (Nordland),

E6 Sørkjosfjellet (Troms),

E6 Kvænangsfjellet (Troms),

E6 Tana bru (Finnmark),

Rv. 3/rv.25 Løten Elverum (OPS, Hedmark),

Rv. 555 Sotra-sambandet (OPS, Hordaland).


Vegvesenets store prosjekter i perioden

E18 Retvet–Vinterbro (Akershus),

Rv 23 Oslofjordforbindelsen, trinn 2 (Akershus og Buskerud),

E18 Lysaker–Strand–Ramstadsletta (Akershus),

E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen (Vest-Agder),

E39 Ålgård–Hov (Rogaland), E39 Smiene–Harestad (Rogaland),

E39 Rogfast (Rogaland),

E39 Myrmel–Lunde (Sogn og Fjordane),

E134 Røldal–Seljestad (Hordaland),

E16 Skaret–Hønefoss (Buskerud),

E16 Stanghelle–Arna (Hordaland),

E6 Ringebu-Otta, strekningen Sjoa–Otta (Oppland),

E136 Flatmark–Monge–Marstein (Møre og Romsdal),

E136 Breivika–Lerstad (Møre og Romsdal),

E6 Megården–Mørsvikbotn (Nordland),

E8 Sørbotn–Laukslett (Troms).

Kilde: Statens vegvesen.


- Har ingen garanti før statsbudsjettet

At vegprosjektet Raudstøl- Stuguflåten står på Statens vegvesen handlingsprogram, er ingen garanti for at det blir noe av.

 
Cachefeed: v1.1 - Source - 48c920a3e6d9b4e206b6b18ccf0fcd10