Søgne Dykkerklubb vil i samarbeid med flere lag og foreninger gå til innkjøp av en fjernstyrt undervannsbåt (ROV) som hjelp i søk etter personer og til bruk i kampen mot marin forsøpling. (Foto: Nicolai Prebensen)

Vil kjøpe fjernstyrt miniubåt

  Nicolai Prebensen
  25. feb 2018
  19:10
- Vi har nesten bestilt den, sier Steinar Monsen i Søgne Dykkerklubb til N247 søndag kveld.

Monsen snakker om en ROV (Remotely operated underwater vehicle - fjernstyrt miniundervannsbåt, red.anm) som klubben i samarbeid med andre lag og foreninger ønsker å anskaffe.


564 redskaper
- Dykkerklubben har i dykkerforbundets regi deltatt aktivt i rydding av marint avfall de siste årene. Vi har tatt opp 564 spøkelsesredskaper og startet 4 ryddeaksjoner i Lundeelva og Høllen. Vi stilte også opp på ryddeaksjonen i Søgneelva nylig sammen med cirka 120 andre, skriver Monsen i en søknad om tilskudd på 45.000 kroner til Vest-Agder Fylkeskommune til prosjektet.

Monsen fortsetter:
- De siste månedene har vi samarbeidet med tre andre dykkerklubber for å fjerne plastvrak fra sjøen. Det ble cirka 10 tonn avfall, 40 kubikkmeter knust glassfiber fra 16 båtvrak levert til gjenvinning.

- Vi ser etter nye satsingsområder for ryddeaktiviteten vår, og vil lete etter flere plastvrak og fiskeredskaper, skriver han videre.

Monsen forteller videre at det bare i Mandalselva forsvant det rundt 21 plastbåter i siste flom, og vi regner med at de ligger i sjøen utenfor elva. I Søgne gikk det 2-3 båter og i Otra et ukjent antall.

Fiskeflåten
- Vi har også nær kontakt med fiskeflåten, så i tillegg til å fortsette fjerning av ruser, teiner og garn tror vi at vi kan lokalisere et større antall tråler som ligger igjen på havbunnen mellom kysten og grensen til Danmark. For å klare dette vil vi forsøke å finansiere en Videoray ROV (fjernstyrt undervannsbåt) med skikkelig posisjoneringsutstyr. Vi har prøvd med enklere ROV, men det blir lite system og
mye gjetting ut av det. Det er ikke motiverende når vi ikke kan systematisere hvor vi har søkt. Vi har fått tilbud på en ROV med klo som kan plukke lette fiskeredskaper, kan kjøre systematiske forehåndsprogrammerte søk og i tillegg vises direkte i kartet med merking av søkt område. sier han videre.

- Våre tekniske dykkere går noe dypere enn vanlige sportsdykkere, og de finner mye
fiskeredskaper på 30-70 meters dyp. Mest lengst ned, så vi tror det står mye redskaper og fisker lenger ned langs holmer og skjær. Vi har mange medlemmer som vil delta i kartleggingen/ryddingen, og vi vil fortsette samarbeidet med de andre dykkerklubbene i distriktet.

Røde Kors Hjelpekorps
- Trålene og eventuelt store garnlenker vi finner vil vi ta nøyaktige posisjoner på slik at Kystverket kan plukke de opp under sine aksjoner. Vi har også diskutert med Røde Kors Hjelpekorps. De ønsker sterkt tilgang til en slik ROV, og vil lære opp folk til å bruke den for søk etter savnede personer i Agderfylkene. Dette er dessverre aktuelt flere ganger i året. De vil da også delta i søk etter marint avfall som øvelse til søk etter savnede personer, skriver Monsen i søknaden til Vest-Agder Fylkeskommune.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Det er fjernstyrt undervannsbåt med klo Søgne Dykkerklubb ønsker å gå til innkjøp av. (Illustrasjonsfoto: Videoray ROV-YouTube). 

- En slik ROV koster 750.000 kroner og selv om dette er en meget god pris fra leverandøren blir dette for mye for dykkerklubben å finansiere alene. Vi kommer til å bruke mye penger fra egen kasse til dette prosjektet og vi har flere samarbeidspartnere som vil bidra. Vi har også søkt Miljødirektoratet om støtte og Søgne kommune som til nå ikke har svart på søknaden. I tillegg vil flere dykkerklubber i distriktet bidra til kjøpet, sier Monsen.

- Fantastisk hjelpemiddel
- Jeg håper vi får dette til. En slik ROV vil være et fantastisk hjelpemiddel i kampen mot marin forsøpling og ikke minst under søk og redning i sjøen, avslutter han.

Det er Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø som 7. mars skal behandle søknaden og fylkesrådmannens innstilling er positiv.

Søgne Dykkerklubb takker heller ikke nei om noen i næringslivet er villige til å være med på ROV-prosjektet, antyder Steinar Monsen under intervjuet.
Sist oppdatert 26.02.2018 klokken 20:33 av Jon Aamodt

Steinar Monsen i dykkerklubben forteller til N247 at de "nesten har kjøpt ROVen". (Foto: Nicolai Prebensen)

Søgne Dykkerklubbs medlemmer har til nå hentet opp 564 spøkelsesredskaper og et større antall båtvrak fra skjærgården i Søgne og Kristiansand. (Foto: Nicolai Prebensen)




Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no
Cachefeed: v1.1 - Source - 75780d7bad04f3300a0177dcfd33639a