Stortinget - Møte onsdag den 14. februar 2018 *

Dato: 14.02.2018
President: Olemic Thommessen

Søk

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.48.