Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 15. februar 2018

Ketil Kjenseth

Else-May Botten

leder

ordfører