Stortinget - Møte torsdag den 1. mars 2018 *

Dato: 01.03.2018
President: Morten Wold

Søk

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet slutt kl. 17.51.