Stortinget - Møte tirsdag den 6. mars 2018 *

Dato: 06.03.2018
President: Eva Kristin Hansen

Søk

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet slutt kl. 16.29.