Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Helse Stavanger HF
983974678
Postboks 8100
Stavanger
4068
NO
Kontaktperson: Therese Øvernes
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://permalink.mercell.com/81289961.aspx
Tilleggsinformasjon finnes på
en annen adresse: 
Mercell Norge AS
Karihaugveien 89
Oslo
1086
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
I.4)

Type oppdragsgiver

Andre statlige eller nasjonale virksomheter
I.5)

Hovedaktivitet

Helse

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

SUS2023 - Entreprise K2201 og K2202 Råbygg
Referansenummer:  SUS2023
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

SUS2023 inviterer med dette til konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring, jf. FOA § 13-1 (2), med prekvalifisering, for K2201 og K2202 Råbygg i forbindelse med første byggetrinn nytt universitetssjukehus på Ullandhaug i Stavanger.
Oppdragsgiver benytter Mercell Sourcing Service. For å melde din interesse, samt få tilgang til eventuelle dokumenter, skal du klikke på lenken nedenfor eller kopiere og lime inn lenken i din nettleser. [[https://permalink.mercell.com/81289961.aspx]]. Følg deretter instruksjoner på nettsiden.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: ja
Tilbud kan gis på  alle delkontrakter
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

K2201 og K2202 Råbygg
Delkontrakt nr.:  K2201 Råbygg A-B
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
45200000  -  Deler av eller komplette byggekonstruksjoner samt anleggsarbeider
45300000  -  Byggningsinnstallasjonsarbeid
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO04 -  Agder og Rogaland
Region: Agder og Rogaland
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Stavanger, Ullandhaug.
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Anskaffelsen gjelder leveranse av bæresystem og dekker, samt stabiliserende bærevegger og trapper for bygg A, B, C, D og E. Råbygget for bygg A, B, C og D er planlagt med standardisert dekke og bæresystem, og med et grid-system for å legge best mulig til rette for industriell produksjon.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Optimaliseringskompetanse  /  Vekting:  15-25%
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Kompetanse nøkkelpersonell  /  Vekting:  15-25%
Pris  -  Vekting:  55-65%
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Start: 01.11.2018  /  Slutt: 31.10.2023
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.9)

Informasjon om begrensning av antall leverandører som skal velges ut til å gi tilbud

Planlagt nedre grense: 3  /  øvre grense: 8
Objektive kriterier for å begrense antallet leverandører:
Se Del I, kapittel 3 og kapittel 4.
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

K2201 og K2202 Råbygg
Delkontrakt nr.:  K2202 Råbygg C-D-E
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
45200000  -  Deler av eller komplette byggekonstruksjoner samt anleggsarbeider
45300000  -  Byggningsinnstallasjonsarbeid
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO04 -  Agder og Rogaland
Region: Agder og Rogaland
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Stavanger, Ullandhaug
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Anskaffelsen gjelder leveranse av bæresystem og dekker, samt stabiliserende bærevegger og trapper for bygg A, B, C, D og E. Råbygget for bygg A, B, C og D er planlagt med standardisert dekke og bæresystem, og med et grid-system for å legge best mulig til rette for industriell produksjon.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Optimaliseringskompetanse  /  Vekting:  15-25%
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Kompetanse nøkkelpersonell  /  Vekting:  15-25%
Pris  -  Vekting:  55-65%
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Start: 01.11.2018  /  Slutt: 31.10.2023
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.9)

Informasjon om begrensning av antall leverandører som skal velges ut til å gi tilbud

Planlagt nedre grense: 3  /  øvre grense: 8
Objektive kriterier for å begrense antallet leverandører:
Se Del I, kapittel 3 og kapittel 4.
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Viser til Mengdebeskrivelse Del 4: K2202 Råbygg E Opsjon 2.
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

K2201 og K2202 Råbygg
Delkontrakt nr.:  K2201 & K2202 Råbygg A-B-C-D-E
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
45200000  -  Deler av eller komplette byggekonstruksjoner samt anleggsarbeider
45300000  -  Byggningsinnstallasjonsarbeid
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO04 -  Agder og Rogaland
Region: Agder og Rogaland
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Stavanger, Ullandhaug
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Anskaffelsen gjelder leveranse av bæresystem og dekker, samt stabiliserende bærevegger og trapper for bygg A, B, C, D og E. Råbygget for bygg A, B, C og D er planlagt med standardisert dekke og bæresystem, og med et grid-system for å legge best mulig til rette for industriell produksjon.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Optimaliseringskompetanse  /  Vekting:  15-25%
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Kompetanse nøkkelpersonell  /  Vekting:  15-25%
Pris  -  Vekting:  55-65%
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Start: 01.11.2018  /  Slutt: 31.10.2023
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.9)

Informasjon om begrensning av antall leverandører som skal velges ut til å gi tilbud

Planlagt nedre grense: 3  /  øvre grense: 8
Objektive kriterier for å begrense antallet leverandører:
Se Del I, kapittel 3 og kapittel 4.
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Viser til Mengdebeskrivelse Del 4: K2202 Råbygg E Opsjon 2.
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Konkurranse med forhandling
IV.1.5)

Informasjon om forhandling

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å tildele kontrakten på grunnlag av de første tilbudene uten å gjennomføre forhandlinger
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: nei
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  28.03.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.3)

Estimert dato for utsendelse av invitasjon til å gi tilbud eller invitasjoner til utvalgte leverandører om å delta

Dato: 06.04.2018
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Tilbud må være gyldig til:  04.10.2018

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

KOFA
Postboks 511 Sentrum
Bergen
5805
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

23.02.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system

Cachefeed: v1.1 - Source - 378bf54a0f428a3ccc32904d73995e5f