Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Statens vegvesen
971 032 081
Postboks 8142 Dep
Oslo
0033
NO
Kontaktperson: Torbjørn Jektnes
Telefon: +47 685964
NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland
Fylke: Rogaland
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.vegvesen.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=205865&B=VEGVESEN
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Mindre Vegtiltak 2018-2019-Nord Rogaland
Referansenummer:  17/103344
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Arbeidets art vil være mindre anleggsarbeid på fylkesveg og riksveg i hele ansvarsområdet til Statens vegvesen avdeling Haugesund, som driftskontraktene ikke omfatter. Fra Skudeneshavn i Sør, Utsira i Vest, Valevåg i Nord og Røldal Rv13 i Øst.
Kontrakten vil bestå av flere små bestillinger som vil være jevnt fordelt utover kontraktsperioden. Se mer under A3 pkt. 10 spesielle forhold.
Rive, utbedring og vedlikeholdsarbeider som kan gjelde men ikke begrenses av, kantstein, stikkrenner, vegetasjonsrydding, skilt, rensk av berg, mindre sprengningsoppdrag, grøftearbeider, dreneringsarbeider, forberedende arbeider før asfaltering.
I konkurransegrunnlaget er det satt opp orienterende ca. mengder for en del vanlig prosesser
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland
Fylke: Rogaland
NUTS-kode:  NO04 -  Agder og Rogaland
Region: Agder og Rogaland
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Nord Rogaland
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Sprengning i dagen 500m3
Masseflytting sprengt stein 800m3
Åpne grøfter i Løsmasse 3000m
Lukkede Rørgrøfter 750m
Drensrør (ulike dimensjoner) 650m
Sandfangskummer 30stk
Fjerning av torvkanter under rekkverk 2000m
Fjerning av øvrige torvkanter 8000m
Vegetasjonsrydding 70 000m2
Rensk av grøfter 2000m
Bærelag av asfaltert grus, Ag 1000m2
Riving av faste dekker 1000m2
Asfaltdekke bindelag 2000m2
Asfaltdekke slitelag 1000m2
Murer 950m2
Fartsdumper av asfaltbetong (Agb 11) 10stk
Kantstein 600m
Rekkverk 500m
Skilt 90 stk
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Kontraktens varighet

Slutt: 12.12.2019

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  Det stilles krav til leverandørens juridiske og finansielle stilling, samt tekniske og faglige kvalifikasjoner. Se konkurransegrunnlaget for utfyllende informasjon.
Minimumskrav:  Leverandøren skal blant annet fremlegge firma attest, skatteattest, ha positiv egenkapital og referanseprosjekter. I konkurransegrunnlaget er det beskrevet hvordan nyetablerte firma kan delta.
Se konkurransegrunnlaget for utfyllende informasjon.
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

C1: Alminnelige kontraktsbestemmelser: NS8406:2009
C2: Spesielle kontraktsbestemmelser for bygging, Statens vegvesen.
C3: Avtaledokumentet

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.1.6)

Informasjon om hvorvidt det er planlagt dialog eller ikke i tilbudskonkurransen

Oppdragsgiver planlegger ikke å gjennomføre dialog, men forbeholder seg rettet til å gjennomføre slik dialog om vi finner det formålstjenlig.
Tilbyderne bes gi sitt beste tilbud ved tilbudsinnlevering.
IV.1.7)

Annen relevant informasjon om konkurransegjennomføringen

Tilbudskonferanse er den 15.03.2018 kl: 12:00
Oppmøtested: Statens Vegvesen, Rennesøygata 16, 5537 Haugesund, møterom "Førresfjorden"
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  06.04.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

28.02.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system

Cachefeed: v1.1 - Source - 6b2cbeebdf4285869b6be49e2f90d54b