Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Kunngjøring av kontraktsinngåelse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Vennesla kommune
936 846 777
Pb. 25
Vennesla
4701
NO
Kontaktperson: Daniel Angelstad
Telefon: +47 38137200
NUTS-kode:  NO04 -  Agder og Rogaland
Region: Agder og Rogaland
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.vennesla.kommune.no

I.4)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Drift og vedlikehold av veglys
Referansenummer:  17/03025
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

50232100  -  Vedlikehold av veibelysning
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Konkurransen gjelder drift og vedlikehold av veglys i kommunene Birkenes, Lillesand, Sogndalen, Søgne og Vennesla.
Det estimeres omkring 7600 veglyspunkter som skal vedlikeholdes. Det vil også være aktuelt med fortetting og nyanlegg i avtalen.
Det kan bare gis tilbud på veilysdrift for de aktuelle kommunene under ett, men kontrakt vil likevel opprettes og avregnes mot den enkelte kommune.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.1.7)

Anskaffelsens totale verdi

Verdi ekskl. MVA:  10500000.00  NOK
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO042 -  Vest-Agder
Fylke: Vest-Agder, Kommune: Vennesla
NUTS-kode:  NO042 -  Vest-Agder
Fylke: Vest-Agder, Kommune: Songdalen
NUTS-kode:  NO042 -  Vest-Agder
Fylke: Vest-Agder, Kommune: Søgne
NUTS-kode:  NO041 -  Aust-Agder
Fylke: Aust-Agder, Kommune: Lillesand
NUTS-kode:  NO041 -  Aust-Agder
Fylke: Aust-Agder, Kommune: Birkenes
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Vedlikehold, service og reperasjonsarbeid på veg- og gatelysanlegg i kommunene, totalt ca 7600 lyspunkt.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Tekniske ressurser  /  Vekting:  20
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Referanse  /  Vekting:  20
Pris  -  Vekting:  60
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.3)

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer i TED S: 2017/S 117-236059
Kunngjøringsnummer på Doffin: 2017-324796

Del V: Kontraktsinngåelse

Kontraktsnr.: 1

Tittel: Drift og vedlikehold veglys

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

08.09.2017
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Antall mottatte tilbud:  3
Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

Mesta AS
992804440
Postboks 253
Lysaker
1326
NO
Telefon: +47 92833279
NUTS-kode:  NO04 -  Agder og Rogaland
Region: Agder og Rogaland

Leverandøren er en SMB : nei
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Kontraktens/delkontraktens totalverdi:  10476225.00  NOK

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Vennesla kommune
Postboks 25
Vennesla
4701
NO
Telefon: +47 38137200

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

12.03.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system

Cachefeed: v1.1 - Source - df859768f289fd55b0c9bb2989441b8d