Slik skal fylkeslagene slås sammen

Mennesker sitter i konferanserom, viser delegatnr for å få ordet.
Fylkeslagene skal som hovedregel slå seg sammen i august neste år, men har mulighet til å søke om dispensasjon til å slå seg sammen på et annet tidspunkt. Saken skapte stort engasjement og mange ba om ordet. Foto: Eli Kristine Korsmo

Representantskapet har vedtatt et hovedløp for sammenslåing av fylkeslag som er berørt av regionreformen.

Publisert 20.02.2018

19 fylker skal bli til 11 i forbindelse med regionreformen. Dette får også konsekvenser for organiseringen av Utdanningsforbundet. Representantskapet, som består av sentralstyret, fylkeslederne og ytterligere en representant fra hvert fylkeslag, bestemte i februar hvordan sammenslåingen av fylkeslagene skal foregå.

Her er de viktigste punktene:

  • Alle aktuelle fylkeslag følger et hovedløp i sammenslåingsprosessen, som innebærer at de slås sammen med virkning fra 1. august 2019.
  • I det konstituerende årsmøtet møter dagens fylkeslag med 100 delegater hver i tillegg til fylkesstyrene.
  • Leder og nestleder(e) skal komme fra hvert av de tidligere fylkeslagene.
  • Eventuelle søknader om unntak fra hovedløpet, eller andre dispensasjoner fra vedtektene, behandles i representantskapsmøtet fortrinnsvis i juni 2018, alternativt i oktober 2018.
  • Delegatfordelingen til landsmøtet 2019 gjøres med utgangspunkt i de 19 fylkeslagene som eksisterer per 1. januar 2019.
  • Fylkeslag som slår seg sammen fra 1. august 2019 får beholde ressurser som to (tre) fylkeslag fram til 1. januar 2020.

Felles ansvar

Nestleder Hege Valås la fram saken for representantskapet, som møttes på Hurdalsjøen Hotell. I sin innledning la hun vekt på at sentralstyret har ønsket overgangsordninger som er smidige, pragmatiske, kloke og demokratiske. Sentralstyret har hatt saken oppe til behandling flere ganger.
Hun avsluttet innledningen med følgende appell:

– Det kommer til å gå bra til slutt! Vi har et felles ansvar for å fatte de vedtakene og finne de løsningene som tjener hele organisasjonen. Vi sitter i det på ulikt vis, sa Valås.

Stort engasjement

Saken skapte engasjement i representantskapet og mange ba om ordet. Bjørn Wiik, fylkesleder i Nord-Trøndelag var først oppe på talerstolen og takket for en god og grundig prosess, og godt saksframlegg.

– Et samlet Nord-Trøndelag støtter sentralstyrets innstilling til vedtak. Det er nært til vedtektene og vi tror det er riktig å ha ett hovedløp. Andre alternativer er lenger unna vedtektene. Forslaget legger til rette for disse gode lokale prosessene, sa han.

Mens blant andre fylkesleder Harald Johansen fra Telemark mente det var problematisk å tenke ett hovedløp, og flere tok til orde for at det burde vært andre datoer for sammenslåing. Dette kan det likevel åpnes for, siden det er mulig å søke om unntak fra hovedløpet. Antall og fordeling av delegater til det konstituerende årsmøtet var det også noe uenighet rundt, men representantskapet valgte å gå for sentralstyrets forslag.

Regionreformen

Regionreformen ble vedtatt i Stortinget i juni i 2017. Den innebærer at 19 fylker reduseres til 11 fra 1. januar 2020.

Nordland, Møre og Romsdal, Rogaland og Oslo fortsetter som før, mens disse slår seg sammen:
Akershus, Buskerud og Østfold (Viken)
Hedmark og Oppland (Innlandet)
Telemark og Vestfold
Aust-Agder og Vest-Agder (Agder)
Hordaland og Sogn og Fjordane
Troms og Finnmark
Sør- og Nord-Trøndelag slo seg sammen 1. januar 2018.