Trygghetsalarm

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

I Marnardal kommune har vi nå fått ny leverandør av trygghetsalarmer. De nye alarmene er digitale og knyttet opp mot et regionalt responssenter for Agderregionen. Det betyr at det er helsepersonell på Responssenteret som besvarer alarmen. Utrykning vi likevel foregå som tidligere fra Marnardal kommune.

 

Responssentertjenesten innebærer at en operatør mottar alle alarmer og varsler fra brukerne. Operatøren avklarer årsak til alarmen og vurderer om det er nødvendig å varsle pårørende, hjemmetjenesten, ambulansetjenesten eller om saken kan avsluttes over telefon.

Du finner mer informasjon om Responssenteret i brosjyre på nettsiden: http://www.kommunalresponssentertjeneste.no/

Marnardal kommune vil de kommende årene gjøre store investeringer i teknologi.

Hensikten er at vi ved hjelp av teknologien kan:

- Sikre brukernes og pårørendes behov for trygghet.

- Bruke våre arbeidsressurser der behovet er størst.

- Øke kvaliteten på tjenestetilbudet.

Dersom du har spørsmål kan du henvende deg til Servicekontoret i Marnardal kommune.

Forsikringsordning

Cachefeed: v1.1 - Source - 5b42b5295cfb6827262a719c4cff4624