Gå til startsiden

Operativ info

Operativ info

Denne siden inneholder dokumenter som beskriver operasjoner med luftfartøyer ved Torp Sandefjord lufthavn (ENTO) samt alle typer luftfartsrelaterte operasjoner i luftrommet i nærområdet rundt flyplassen (Torp kontrollsone/CTR) – herunder operasjoner med både bemannede og ubemannede luftfartøyer, luftsportsaktiviteter og modellflyging.

Cachefeed: v1.1 - Source - 91a935b057a1ad8fd7dd69dc1faab639